Istranca Ekolojİk Yaşam Derneğİ

1 Mart 2017 tarihinde Kırklareli’nde kurulan Istranca Ekolojik Yaşam Derneği, Kırklareli il sınırları içinde bulunan ekolojik yaşam alanlarının korunmasına destek olmak, Istranca Dağı, Longoz Ormanları, birçok mağara ve Kırklareli il sınırları içinde bulunan tarihi eser ve tabiat varlıklarının tanıtımına yardımcı olmak ve bu alanlarda yapılabilecek doğa sporları faaliyetlerine destek olmak amaçlarıyla faaliyet gösteriyor. Dernek, bu hedeflere ulaşma yolunda gerekli finansmanı sağlamak için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvurmayı tercih ediyor. Bu iddialarını kısa sürede bölgeye getirdikleri bu büyük çaplı AB fonu ile destekleyen dernek yönetimi, benzer fonlardan yararlanmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

PROJE AMACI

Bu proje, ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını korumayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, özellikle denizde ve koruma altındaki alanlarda deniz kaynaklarının kullanımının Karadeniz Stratejisi’nin doğal koruma hedefleriyle aynı doğrultuda olmasını sağlamak için sınır ötesi alan planlaması; spesifik önceliğine tam anlamı ile uyumludur. Projenin spesifik amaçları şunlardır:

1- Proje sahasındaki (İğneada ve Burgas Körfezleri) deniz çayırlarının koordinatlarını belirlemek.

2- Yanlış avlanma yöntemleri nedeniyle deniz çayırlarının yok olmasını engellemek.

3- Balıkçıları deniz çayırları konusunda bilgilendirerek farkındalık yaratmak.

4- Yaşam alanlarını koruyarak balıkların üremelerine yardımcı olmak.

5- Soluduğumuz havanın yüzde 70’inin denizlerden geldiği gerçeğine uygun biçimde; deniz çayırlarını korumak suretiyle oksijen üretimine destek olarak balıkların ve insanların nefes almasına yardımcı olmak.

6- Deniz çayırlarının yaşam alanlarının koordinatlarını mobil uygulama aracılığıyla herkesin erişimine açık hale getirmek.

7- Gelecekte deniz çayırlarına ilişkin yapılabilecek olası akademik çalışmalara zemin hazırlamak.

PROJE FAALİYETLERİ

Deniz Araştırması TR – sahilin taranması ve deniz çayırlarının bulunması; Mobil Uygulama geliştirme – Herkes için deniz çayırlarının koordinatlarına erişim sağlayan bir uygulama; Deniz ekosistemleri semineri TR – her iki araştırma sonucunun sunulması, mobil uygulama eğitimi, kapasite geliştirme, deneyim paylaşımı; Alamana Festivali – farkındalığı arttırmak ve gelecekteki işbirliği için deklarasyon imzalamak; Çok Dilli Web Sayfası geliştirilmesi – farkındalığı artırmak ve kapasite oluşturmak; Deniz araştırması BG- sahilin taranması ve deniz çayırlarının bulunması; Deniz ekosistemleri BG Semineri – her iki araştırma sonuçlarını sunmak, mobil uygulama eğitimi, kapasite geliştirme, deneyim paylaşımı; Bilgi ve iletişim – basın toplantısı, tişörtler, şapkalar, broşürler, web sayfası, afişler; Proje yönetimi – personel atama, sağlam finansal yönetim, tedarik, izleme, raporlama vb.

PROJE SONUÇLARI

İğneada ve Pomorie koylarındaki deniz çayırlarının koordinatlarını belirleyerek, bir mobil uygulama aracılığıyla herkes için erişilebilir hale getirildi. Yanlış balıkçılık yöntemlerinden dolayı deniz çayırlarının yok olması önlendi. Deniz çayırları hakkında bilgi verilerek balıkçılar arasında farkındalık yaratıldı. Yaşam alanlarını koruyarak balıkların solunum ve üremesine yardımcı olundu. Denizlerin soluduğumuz oksijenin % 70’ini sağladığı gerçeğinden yola çıkarak deniz çayırlarının korunması yoluyla oksijen üretimi korunarak insanların nefes almasına yardım edildi. Gelecekteki akademik çalışmalar için bir temel oluşturuldu.